Kategoriat
Uncategorized

Yrittäjä, helpota arkeasi

Yrittäjyys tarkoittaa usein monen asian tekemistä ja muistamista yhtä aikaa, ja usein moni yrittäjä toteaakin ajanpuutteen ja työmäärän kasvun olevan yksiä suurimmista kohtaamistaan haasteista. Suurempiin yrityksiin verrattuna pienellä yrityksellä tai yksinyrittäjällä on käytössään vähemmän resursseja sekä aikaa, mikä tietysti vaikeuttaa kilpailuedun saavuttamista nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa liike-elämässä. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, sillä ajankäyttöään tehostamalla, rahoituksen yleiskuvaa silmälläpitämällä sekä työtapojaan keskittämällä yrittäjä voi huomaamattaan toimia ketterästi altavastaajana markkinoillaan.

Hallitse, keskitä ja tehosta ajankäyttöäsi

Tehottomuus tappaa minkä tahansa hyvän idean. Yrittäjänä oma ajankäyttö korostuu, sillä usein töiden tekijöitä on vain yksi, pari henkeä ja tehottomuus omissa työtavoissa voi olla suoraan verrannollinen käytössä oleviin laskutettaviin työtunteihin. Teknologioiden hyödyntäminen, työtehtävien delegointi tai mahdollinen ulkoistaminen sekä prosessien virtaviivaistaminen auttavat yrittäjää näkemään valoa tunnelin päässä. Esimerkiksi hyvään CRM-järjestelmään sijoittaminen auttaa pitämään huolen siitä, että kaikki omiin asiakkaisiin liittyvä tieto pysyy yhdessä paikassa eikä uppoa sähköpostin syövereihin. Oma työtahti helpottuu kun manuaaliset tehtävät (kuten tilausvahvistuksien lähettäminen tai laskutus) hoituvat helposti ja ovat ennen kaikkea virtaviivaistettu automatisaation avulla.

Delegointi tai mahdollinen ulkoistaminen ovat myös tärkeitä tapoja hallita omaa ajankäyttöään. Tilitarkastaja pystyy pidemmällä tähtäimellä säästämään yritykselle rahaa sekä aikaa, verrattuna jos yrittäjä itse käyttäisi tuntitolkulla eri verolakipykälien parissa. Myös hyvään ja osaavaan tiimiin kannattaa satsata, sillä työnantajavastuu on pieni hinta siitä mielenrauhasta, jonka luotettava tiimi voi yrittäjälle tuoda – puhumattakaan terveellisestä työn ja vapaa-ajan balanssista.

Rahaa jatkuvasti silmälläpitäen

Jos mielii kasvaa, tulee yrityksen pitää silmällä taloudellista hyvinvointiaan sekä ennakoida ja suunnitella tulevaa. Mitä suuremmaksi asiakaskunta kasvaa, sitä vaikeampi voi olla ylläpitää taloudellista yleiskuvaa. Jos yleiskuvaa ei ole, on vaikea lähteä analysoimaan, onko liikevaihto tuottavaa, onko hinnoittelu kohdallaan, ja onko joku jättänyt laskunsa maksamatta. Teknologian hyödyntäminen taloudellisten seikkojen suhteen mahdollistaa hyvin orgaanisen yleiskuvan luomisen, joka elää yrityksen arjen mukana, luoden ennusteita tulevalle vuodelle, kvartaalille tai vaikka kuukaudelle. Yleiskuvasta saa hyvän käsityksen, mihin kannattaa keskittyä ja mitä tehostaa, tai mistä karsia.

Hyvät työtavat ja terve asenne omaan tekemiseen ovat usein avaintekijöitä kannattavan liiketoiminnan rakentamisessa.