Kategoriat
Uncategorized

Erilaiset yritysmuodot: valitse itsellesi sopivin

Yrityksiä on monenlaisia, eri kokoisista aina erilaisia omistusrakenteita omaaviin, joten omaa liikesuunnitelmaa ja tavoitteita kannattaa miettiä tarkasti yritysmuotoa valitessa.

Kevytyrittäjä

Helpoin tapa kokeilla yrittämistä on kevytyrittäjäksi ryhtyminen, eli toimia yrittäjän lailla ilman oikean yrityksen tai yritysmuodon perustamista. Kevytyrittäjänä kirjanpito, verotus sekä muu hallinnollinen byrokratia ovat laskutuspalveluyrityksen huolia, ja yrittäjä voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. Kevytyrittäjyys on hienoa tapa aloittaa yrittäminen, mutta voi pidemmän päälle muuttua suhteellisen kalliiksi, joten jos keikkaluontoisesta sivutoimisesta yrittämisestä siirrytään enemmän täysipäiväiseen tekemiseen, kannattaa miettiä erilaista yritysmuotoa.

Toiminimi eli elinkeinonharjoittaja

Toiminimi eli henkilöyhtiö, tai kansakielisemmin elinkeinonharjoittaja, on yritysmuoto, joka on sidottu itse yrittäjään. Juridisesti henkilöyhtiössä yrittäjä ei ole irrallinen toimija yrityksestään lakiteknisestä näkökulmasta, vaan henkilö, joka on ilmoittanut harjoittavansa tiettyä elinkeinoa ja tästä syystä rekisteröitynyt eri rekistereihin ja ottanut käyttöönsä Y-tunnuksen. Toiminimi on helppo tapa aloittaa yrittäjänä, mutta sen juridinen helppo muoto toimii myös sen heikkoutena. Yrittäjä on toiminimen alaisena henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoiminnan velvoitteista ja veloista, ja verotus on sidottu ansiotuloveroprosenttiin.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö (AY) ja kommandiittiyhtiö (KY) ovat toiminimen jälkeen kevyimpiä yritysmuotoja, sillä sekä AY että KY ovat henkilöyhtiöitä. Toiminimeen verrattuna ne eroavat siinä, että perustajia pitää monessa tilanteessa olla vähintään kaksi tai useampia. Henkilöyhtiönä sekä AY:ssä että KY:ssä vastuu yrityksen velvoitteista ja veloista on henkilökohtainen omistajilla, paitsi kommandiittiyhtiön äänettömillä omistajilla eli sijoittajilla. Luottamus onkin AY:ssä valttikortti. KY:ssä yksi perustajista on edellämainittu äänetön yhtiömies eli sijoittaja, eikä osallistu hallintoon tai ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yhtiöstä.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö eroaa muista yritysmuodoista siten, että se ei ole henkilöyhtiö vaan juridisesti toimivaltainen oikeushenkilö. Osakeyhtiön omistuspohja perustuukin osakkeisiin, ja omistajien omistusosuus, velvollisuudet, taloudellinen riski sekä päätösvalta ovatkin selkeästi määriteltävissä osakeomistuksien puolesta. Osakeyhtiössä taloudellinen riski rajoittuukin vain yritykseen sijoitettuun osakepääomaan, ja esimerkiksi konkurssin julistaminen ei vaikuta suoraan omistajan henkilökohtaiseen talouteen samaan tapaan kuin henkilöyhtiöissä. Osakeyhtiö on yritysmuodoista kallein perustaa, mutta usein myös verotuksen puolesta suositeltavin, jos tarkoituksena on maltillinenkaan liikevaihdon kasvatus tulevaisuudessa.