Opas yrittäjyyteen

Olipa yrittäjyys sitten elämäntapa, keino hankkia elanto ja työllistää itsensä tai muu valinta, lähes kaikki yrittäjät tarvitsevat opastusta yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Oppaan avulla pyrimme auttamaan toimivien, kannattavien ja työllistävien yritysten syntyä.

Mitä yrittäminen on?

Yritystoiminnan tavoitteena on, että yritys menestyy ja tekee voittoa. Yrittäminen on toimintaan liittyvien riskien tunnistamista ja niihin varautumista eli taito tehdä toiminnasta kannattavaa.

Mitkä ovat hyviä yrittäjäominaisuuksia?

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet luovat perustan onnistuneelle yritystoiminnalle. Eri toimialoilla tarvitaan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. Tästä syystä yksittäisten ominaisuuksien perusteella ei voi sanoa, onnistuuko yrittäjänä.

On kuitenkin olemassa muutamia ominaisuuksia, jotka auttavat yrittäjyydessä. Näitä ovat muun muassa:

 • Ahkeruus
 • Luovuus
 • Oma-aloitteisuus
 • Päättäväisyys
 • Riskinsietokyvykkyys.

Mikä motivoi ryhtymään yrittäjäksi?

Yrittäjyyden ehdottomasti suurin motivaattori monelle on, että voi olla itsensä pomo ja päättää omista tekemisistään. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että onnistuminen vaatii myös kurinalaisuutta ja sitoutuneisuutta.

Yrittäjyyden erilaisia muotoja

Yrittäjäksi voi ryhtyä monella eri tapaa. Useimmiten ensimmäisenä mieleen tulee uuden yrityksen perustaminen, mutta tämä on vain yksi muodoista.

Oletko tutustunut alla oleviin vaihtoehtoihin?

 • Uuden yrityksen perustaminen
 • Toimivan yrityksen ostaminen
 • Franchising-yrittäjyys
 • Sivutoiminen yrittäjyys
 • Osakkuus
 • Tiimiyrittäjyys
 • Sosiaalinen yrittäjyys
 • Kasvuyrittäjyys

Tee liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa liiketoiminnasta. Se kuvaa, miten liikeideaa lähdetään toteuttamaan käytännössä: mitkä ovat yrityksen toimintatavat, tavoitteet ja toimintaympäristö. Suunnitelma on kattava, yksityiskohtainen ja ajallisesti rajattu. Siinä ovat mukana pidemmän ajanjakson päämäärät ja määrälliset tavoitteet tulosbudjettien sekä rahoitus- ja kassavirtalaskelmien muodossa.

Suunnitelmassa käydään läpi tuotteen ominaisuudet, asiakasryhmät, markkinoiden kilpailutilanne, yrittäjän tai yrittäjien koulutus ja osaaminen sekä se, miten yritys aikoo markkinoida. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan laskelmien avulla myös kannattavuus sekä rahamäärä, joka tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseen (investointitarve).

Hyvässä suunnitelmassa tuodaan esille myös riskitekijät, jotka vaikeuttavat yrityksen menestymistä. Liiketoimintasuunnitelma on paitsi suunnitteluväline yrittäjälle itselleen, myös neuvottelutyökalu, kun hän keskustelee mahdollisten rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai vaikka tavarantoimittajien kanssa.

Liiketoimintasuunnitelman avulla aloittava yrittäjä voi osoittaa, että yritys menestyy, vaikka esimerkiksi tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä ja helpottaa rahoituksen hankkimista.

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitset myös hakiessasi starttirahaa TE-palvelusta, lainaa rahoittajalta tai yritystukia ELY-keskuksesta.

Luo liiketoimintasuunnitelma ja ota käyttöön työkalut yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun Oma Yritys-Suomi palvelussa.

Perusta yritys

Yrityksen perustamisen vaiheet lisätietoineen ():

 1. Liikeidea mitä, kenelle, miten?
 2. Liiketoimintasuunnitelma, sisältäen rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
 3. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen
 4. Rahoituksen järjestäminen
 5. Yritysmuodon valinta
  • Yksityinen elinkeinoharjoittaja
  • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
  • Osakeyhtiö
  • Osuuskunta
 6. Perustamisilmoitus Yritys- ja yhteistietojärjestelmään
 7. Vakuutukset
 8. Kirjanpidon järjestäminen.

Ennen yrityksen perustamista on tärkeää kilpailuttaa pakolliset vakuutukset, pankki sekä kirjanpito.

Aloittavan yrittäjän muistilista

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja ammattitaito

Riittääkö ammattitaitosi ja asiantuntemuksesi? Oletko peräänantamaton ja stressinsietokykyinen? Miten perheesi ja läheisesi suhtautuvat yrittämiseen?

Toiminta-ajatus ja yritysidea

Suunnittele yritysidea tarkkaan. Käytä hyväksesi asiantuntija-apua. Muista, että käytäntö ja teoria tukevat toisiaan.

Markkinat ja kilpailijat

Ovatko markkinat riittävät ja missä ne ovat? Mikä on alan kilpailutilanne ja ketkä ovat kilpailijasi? Tuoko ideasi markkinoille jotain uutta ja ainutlaatuista?

Rahoitus

Onko suunnittelemasi alkurahoitus riittävä? Onko rahoitusta saatavilla? Rahoituksen järjestämiseksi on omanpääomasi lisäksi useita vaihtoehtoja, kuten pankit, Finnvera tai sijoittajat. Keskustele vaihtoehdoista asiantuntijoiden kanssa.

Kannattavuus

Paljonko laskutusta tulee olla tietyllä aikavälillä? Onko tarvittava myynti saavutettavissa? Mikä on tuotteiden kate? Keitä asiakkaat ovat? Määrittele kannattavuuden kriittinen piste, jossa tulot ovat riittävät menoihin nähden. Mieti, miten tilanne pysyy hallinnassa ja ole rehellinen itsellesi.

Oikea yritysmuoto

Yrittämiseen liittyy aina riski. Oletko valmis asettamaan omaisuutesi alttiiksi riskille? Onko yrityksesi tarkoitus vain elättää itsesi? Aiotko laajentaa toimintaa? Tuleeko yritykseesi muita osakkaita tai vaikuttajia ja mitkä ovat keskinäiset suhteenne? Millainen on vastuu eri yritysmuodoissa? Muista, että verotus on usein epäolennaisin yritysmuodon valintaan vaikuttava tekijä.

Kirjanpito

Kuinka huolehdit kirjanpidostasi? Mitä kirjanpitopalvelut maksavat? Laki asettaa vaatimuksia yrityksen kirjanpidolle ja sen hoitaminen edellyttää asiantuntemusta. Tilitoimistojen palvelut maksavat, mutta sinulle jää enemmän aikaa olennaiseen eli yrittämiseen. Toimistojen taso on kirjava, joten kannattaa kysellä muiden yrittäjien kokemuksia niistä.

Toimitilat

Kannattaako ostaa vai vuokrata toimitilat? Hyvä sijainti on yleensä elintärkeä. Selvitä myös millainen tila sopii toimintaasi, asettaako toiminta erityisvaatimuksia tilalle ja vaaditaanko esim. viranomaistarkastuksia?

Henkilöstön palkkaaminen

Mistä löydät sopivaa työvoimaa yritykseesi tarvittaessa? Mitä velvoitteita ja kustannuksia yritykselle tulee sen palkatessa henkilökuntaa? Selvitä työ- ja elinkeinotoimistosta, olisiko kustannuksiin mahdollista saada esimerkiksi palkkatukea?

Sopimusten sitovuus

Mitä sopimuksia tarvitaan? Mitkä niistä ovat välttämättömiä? Ennen kuin allekirjoitat sopimuksen, selvitä tarkkaan, mihin sitoudut ja mitä siitä seuraa. Laadi yritystäsi koskevista asioista aina kirjallinen sopimus.

Vakuutukset ja riskien kartoittaminen

Mitä riskejä toiminnassasi on? Mitä vakuutuksia on tarjolla? Edellyttävätkö asiakkaasi yritystoiminnalta vakuutuksia? Mitä lakisääteisiä vakuutuksia tarvitset? Selvitä sosiaaliturvasi perusta – yrittäjän eläkevakuutus (YEL) ja työttömyysturva yrittäjäkassaan. Kartoita toimialasi riskit ja mieti, mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrityksesi tai sinä tarvitset. Tutki eri vaihtoehtoja ja pyydä tarjouksia.

Henkilökohtainen tietoverkkosi

Yrittäjän ei ole hyvä olla yksin. Onko sinulla ystäväpiirissä yrittäjiä, jotka tuntevat yrittämisen karikot? Tunnetko alan asiantuntijoita? Onko alalla toimialaliittoja, yrittäjäyhdistyksiä tai -järjestöjä? Hyödynnä näitä.